Brexit – Báo chí Anh muốn Thủ tướng May từ chức

Trang nhất của The Sun, mọi người đều có ý kiến!

Một lần nữa với những con dao cho Thủ tướng. Các cuộc gọi từ chức của Thủ tướng có thể đã diễn ra kể từ ngày bà chiếm vị trí cao nhất. Cho đến nay cô đã tồn tại lâu hơn rất nhiều trong số họ. Một ngày nào đó, họ sẽ (cuối cùng) hiểu đúng và tự vỗ lưng. Plonker.
Điều gì sẽ xảy ra với GBP thời gian tới??
Trang nhất của Sun Sun, mọi người đều có ý kiến!

Bài viết hữu ích